Код 2.1.002 Хоріонічний гонадотропін людини (Вільний) (Бета-ХГЛ) Human chorionic gonadotropin (hCG)

 

Хоріонічний гонадотропін людини (ХГЛ) являє собою глікопротеідний гормон, який складається з двох субодиниць: α- і β-ланцюгів (інтактний гормон). α-субодиниця аналогічна α-субодиниці гормонів гіпофізу: ТТГ, ЛГ, ФСГ. β-субодиниця ХГЛ відрізняється від інших гормонів і є унікальною для даного гормону. Біологічно активний тільки інтактний гормон. У невагітних жінок і чоловіків рівні ХГЛ мінімальні: виявлення підвищеного рівня може свідчити про наявність пухлинного процесу. ХГЛ може синтезуватися зародковими клітинами пухлин з трофобластичним компонентом (гермінативними клітинами яєчників, яєчок) і деякими нетрофобластичними пухлинами. При інтерпретації результатів мінімально підвищеного рівня ХГЛ у жінок перименопаузального та менопаузального віку необхідно враховувати можливість продукції ХГЛ гіпофізом.

Під час вагітності ХГЛ виробляється від моменту настання вагітності ворсинами хоріона, потім виробляється плацентою: в крові може виявлятися з 6-10 дня після запліднення, тому є найбільш раннім маркером настання вагітності. У сечі рівень підвищується через 2 тижні після запліднення. Концентрація загального ХГЛ під час вагітності подвоюється приблизно кожні 48 годин, досягаючи максимуму на 8-12 тижні, потім повільно знижується до 16-ти тижнів і залишається на одному рівні до 34 тижня. Далі йде другий пік ХГЛ (можливо, як один з механізмів запуску родової діяльності). Біологічна роль ХГЛ полягає в збереженні жовтого тіла під час вагітності; також впливає на продукцію стероїдних гормонів.

 

Рівень даного гормону може бути використаний:

 • для діагностики вагітності. Підвищення рівня в крові жінки з 6-10 дня після запліднення;
 • для моніторингу прогресування вагітності. Відповідність рівня ХГЛ терміну вагітності і динаміка наростання в перші 8 тижнів вагітності – подвоєння кожні 48 годин. У випадку загрози переривання або загибелі плоду відзначатиметься невідповідність терміну і динаміка зниження рівня;
 • для діагностики позаматкової вагітності. Невідповідність рівня ХГЛ передбачуваному терміну вагітності і відсутність подвоєння через 48 годин;
 • в комплексі з іншими біохімічними маркерами (РАРР-А в першому триместрі і АФП та вільним естріолом в другому триместрі) в програмах пренатального скринінгу патології плода (маркер хромосомних аберацій). При наявності у плода синдрому Дауна відзначається збільшення рівня ХГЛ більше 2 МоМ, при синдромі Едвардса – зниження нижче 0,6 МоМ;
 • для діагностики, диференційної діагностики, моніторингу ефективності лікування, контролю рецидиву трофобластичних пухлин: ХГЛ-продукуючих пухлин яєчникового, плацентарного і тестикулярного походження.

β Human Chorionic gonadotropin (β — HCG), 8–13 gestation weeks

Даний тест дозволяє оцінити рівні інтактного ХГ і вільної β-субодиниці ХГЛ. Використовується як маркер наявності хромосомних аномалій в першому (спільно з рівнем РАРР-А) і другому триместрі вагітності (спільно з рівнями АФП та вільного естріолу).

 

Метод дослідження: ECLIA.

Правила підготовки: Загальноклінічні та біохімічні дослідження крові.

Матеріал для досліджень: Венозна кров.

Транспортне середовище: Вакутайнер з/без антикоагулянту з/без гелевої фази.

Аналізатор і тест-система: Immulite 2000XPi, Siemens (Німеччина).

 

Референтні значення (мМО/мл):

Вагітність (тижні вагітності):

3 тижні: 5,8-71,2;

4 тижні: 9,5-750,0;

5 тижнів: 217,0-7138,0;

6 тижнів: 158,0-31795,0;

7 тижнів: 3697,0-163563,0;

8 тижнів: 32065,0-149571,0;

9 тижнів: 63803,0-151410,0;

10-11 тижнів: 46509,0-186977,0;

12-13 тижнів: 27832,0-210612,0;

14 тижнів: 13950,0-62530,0;

15 тижнів: 12039,0-70971,0;

16 тижнів: 9040,0-56451,0;

17 тижнів: 8175,0-55868,0;

18 тижнів: 8099,0-58176,0.

Медіана (незалежна від ваги):

3 тижні: 17,5;

4 тижні: 141,0;

5 тижнів: 1398,0;

6 тижнів: 3339,0;

7 тижнів: 39759,0;

8 тижнів: 90084,0;

9 тижнів: 106257,0;

10-11 тижнів: 85172,0;

12-13 тижнів: 66676,0;

14 тижнів: 34440,0;

15 тижнів: 28962,0;

16 тижнів: 23930,0;

17 тижнів: 20860,0;

18 тижнів: 19817,0.

 

Коефіцієнт перерахунку:

мМО/мл = МО/л.

 

Інтерферуючі чинники:

Медикаменти, що підвищують рівень: лікарські засоби, що містять ХГЛ.

 

Показання до призначення: Маркер вагітності. Маркер ектопічної вагітності. Пренатальний маркер хромосомних аберацій.

 • діагностика вагітності;
 • відсутність плодового яйця в порожнині матки за даними УЗД на тлі ознак вагітності;
 • підозра на позаматкову вагітність;
 • моніторинг прогресування вагітності;
 • підозра на трофобластичні хвороби;
 • пренатальний скринінг у другому триместрі вагітності (входить до складу «потрійного тесту» разом з АФП і вільним естріолом).

Інтерпретація результатів:

Підвищення рівня:

Вагітні жінки:

 • багатоплідна вагітність;
 • пролонгована вагітність;
 • невідповідність реального і встановленого терміну вагітності;
 • ранній токсикоз вагітних;
 • цукровий діабет у матері;
 • хромосомна патологія плоду;
 • прийом синтетичних гестагенів.

Зниження рівня:

Вагітні жінки:

 • позаматкова вагітність;
 • не розвивається вагітність;
 • загроза переривання (рівень гормону знижується прогресивно, більше ніж на 50% від нормативного значення);
 • хронічна плацентарна недостатність;
 • справжнє переношування вагітності;
 • антенатальна загибель плода (у II-III триместрах).