Код 2.1.005 Протеїн-А плазми, асоційований з вагітністю (Pregnancy-associated plasma protein-A (РАРР-А))

 

PAPP-A – високомолекулярний глікопротеїн, що складається з 4-х субодиниць, відноситься до сімейства металопротеїназ, виробляється у великій кількості трофобластом, концентрація його в сироватці крові матері збільшується зі збільшенням терміну вагітності. Однією з основних функцій РАРР-А є розщеплення ІФР-4, що призводить до збільшення біодоступності інсуліноподібного фактору росту, який є важливим фактором розвитку плода під час вагітності.

Рівні РАРР-А в міру прогресування вагітності збільшуються, однак достовірно доведено, що в термінах 8-14 тижнів вагітності при наявності синдрому Дауна або трисомії 18 у плода відзначається різке зниження РАРР-А і  тому цей тест входить в комплекс пренатального скринінгу першого триместру для виявлення можливої наявності хромосомної патології плода.

Крім того, зниження рівня відзначатиметься при загрозі переривання і загибелі плоду (в поєднанні з низькими рівнями β-ХГЛ), при підвищеному ризику розвитку прееклампсії (оцінюється спільно з рівнями ПФР (PLGF).

 

Метод дослідження: CLIA.

Правила підготовки: Загальноклінічні та біохімічні дослідження крові.

Примітки до правил підготовки: При здачі біологічного матеріалу клієнт повинна вказувати дату останньої менструації або термін вагітності.

Матеріал для досліджень: Венозна кров.

Транспортне середовище: Вакутайнер з/без антикоагулянту.

Аналізатор і тест-система: Immulite, Siemens.

 

Референтні значення (мМО/л):

Медіана (незалежна від ваги):

Термін вагітності:

8 тижнів: 0,15-1,79;

9 тижнів: 0,28-3,34;

10 тижнів: 0,34-4,49;

11 тижнів: 0,70-5,62;

12 тижнів: 0,86-7,10;

13 тижнів: 1,15-9,21.

Медіана:

8 тижнів: 0,37;

9 тижнів: 0,53;

10 тижнів: 0,96;

11 тижнів: 1,67;

12 тижнів: 2,66;

13 тижнів: 3,92.

 

Показання до призначення: Пренатальний біохімічний скринінг – маркер хромосомної патології (I триместр). Один з маркерів прееклампсії (спільно з ПФР (PLGF)). Пренатальний скринінг можливої наявності хромосомної патології плода (синдрому Дауна, Едвардса) в першому триместрі вагітності у всіх вагітних: використання тесту як самостійно, так і в комплексі з іншими тестами (вільним β-ХГЛ). Даний тест використовується в рамках біохімічного скринінгу першого триместру, входить в програму PRISCA I в термінах 10т. + 0дн. – 13т. + 6дн. Найбільш оптимальний термін дослідження – 11т. + 0дн. – 13 т. + 6дн.; наявність даних УЗД про можливу хромосомну патологію (патології розвитку, збільшення товщини комірцевого простору); оцінка прогресування вагітності (виявлення загрози переривання вагітності, внутрішньоутробної загибелі плода); оцінка ризику розвитку прееклампсії у вагітних з факторами ризику (спільно з визначенням рівня ПФР (PLGF)): прееклампсією/еклампсією у попередніх вагітностях, гіпертонічною хворобою, захворюваннями нирок, цукровим діабетом, аутоімунними захворюваннями, тромбофілією (особливо АФС, гіпергомоцистеїнемією).

 

Інтерпретація результатів: Отримані абсолютні значення РАРР-А під час вагітності інтерпретуються відповідно до медіани для відповідного гестаційного віку і розраховується значення MoM (співвідношення абсолютного значення РАРР-А до медіани).

Значення медіан відносяться до одноплідної  вагітності і, у випадку багатоплідної вагітності, отримані значення МоМ діляться на кількість плодів.

 

Референтні межі МоМ:

0,5 – 2,0 МоМ (середньостатистичні).

Підвищення рівня більше 2 МоМ: Неправильно визначений термін вагітності (істинний термін більший, ніж визначено);

Зниження рівня менше 0,6 МоМ: Підвищений ризик наявності хромосомної патології плода (синдром Дауна (трисомія 21), синдром Едвардса (трисомія 18), синдром Корнелії де Ланге); загроза викидня і переривання вагітності, внутрішньоутробна загибель; неправильно визначений термін вагітності (істинний термін менший, ніж визначено).