Код 1.5.006 Індекс НОМА (глюкоза x інсулін / 22,5) Homeostasis Model Assesment

 

Індекс НОМА (індекс інсулінорезистентності) розраховується за формулою: НОМА = (глікемія натще (ммоль/л) х інсулін натще (мкОД/л)) / 22,5. Даний показник корелює з оцінкою резистентності до інсуліну в класичному прямому методі оцінки ефектів інсуліну на метаболізм глюкози – гіперінсулінемічному еуглікемічному клемп-методі. Інсулінорезистентність – стійкість до метаболічних ефектів інсуліну, включаючи супресивні його ефекти на ендогенну продукцію глюкози, стимулюючу дію на периферичне поглинання глюкози і синтез глікогену.

 

Інсулінорезистентність:

 • знижує сприйнятливість периферичних тканин до інсуліну в середньому на 50%;
 • цей феномен має універсальний характер і не залежить від наявності та ступеня ожиріння;
 • резистентність жирової, м'язової тканини, печінки до інсуліну призводить до компенсаторної гіперінсулінемії, яка запускає каскад дисметаболічних порушень;
 • у відповідь на гіперінсулінізм збільшується вироблення чоловічих статевих гормонів, що посилює гіперандрогенію.

Патологія, асоційована з інсулінорезистентністю:

 • ожиріння;
 • ЦД 2 типу;
 • порушення толерантності до глюкози;
 • дисліпідемія;
 • СПКЯ;
 • атеросклероз;
 • акантоз;
 • артеріальна гіпертензія.

Референтні значення:

індекс до 3,0.

 

Показання до призначення:

 • маркер інсулінорезистентності;
 • ожиріння;
 • метаболічний синдром;
 • порушення вуглеводного, ліпідного обміну;
 • СПКЯ;
 • моніторинг лікування інсулінорезистентності;

Інтерпретація результатів:

Підвищений рівень: інсулінорезистентність.