Код

Перечень анализов

Цена, грн

Срок выполнения

14.3.001

Визначення гормонального статусу та проліферативного індексу пухлин грудної залози  (Er, Pr, Her2-New, Ki-67)

2400

5

14.3.002

Імунофенотипування лімфом (три маркери)  1500

5

14.3.003

Визначення метастазів без первинного вогнища та гістогенезу пухлини  1800

5

Цена каждого исследования может меняться с изменением конъюнктуры рынка