Фахівці Медичної Лабораторії "Ескулаб" прийняли участь у п'ятій щорічній Науково-практичній конференції  "Практика медичних лабораторій і глобальні стандарти забезпечення процесів якості", яка відбулася 19 грудня 2018 року у м.Києві

Пленарні доповіді

  1. Перспективи 2019 року: очікування та реалії медичних лабораторій. Рамазанова-Стьопкіна О.А.- директор Міжнародної школи технічного законодавства та управління  якістю, член ТК 4 КООМЕТ.
  2. Метрологічне забезпечення вимірювань та метрологічні простежуваності в медичних лабораторіях. Глєбов А.Б.- канд. тех. наук, директор НВІ ДП "Укрметртестстандарт"
  3. Стандарти CLSI : застосування для проведення валідації, верифікації та оцінювання невизначеності  методик досліджень. Мокійчук В.М.- канд. тех. наук, доцент кафедри Інформаційно-вимірювальної техніки НТУУ "КПІ ім.Сікорського.
  4. Індикатори якості- вибір, оцінювання та аналізування. Рамазанова-Стьопкіна О.А.- директор Міжнародної школи технічного законодавства та управління  якістю, член ТК 4 КООМЕТ.
  5. Застосування ризик-менеджменту в практиці медичних лабораторій відповідно до вимог стандарту ДСТУ EN ISO 15189:2015. Представник КЗ "Черкаський обласний онкологічний диспансер".
  6. Застосування міжнародних технічних специфікацій ISO/TS 20658 стосовно відбору, прийому зразків та поводження з ними. Мокійчук В.М.- канд. тех. наук, доцент кафедри Інформаційно-вимірювальної техніки НТУУ "КПІ ім.Сікорського.
  7. Функціональні блоки лабораторних інформаційних систем (LIS)в практиці медичних лабораторій відповідно до вимог стандарту ДСТУ EN ISO 15189:2015. Погорілець М.О. - експерт-консультант Міжнародної школи технічного законодавства та управління якістю.