Циклічний цитруліновий пептид (Anti-ССР), антитіла IgG