Програма "Оцінка здоров'я жінки Check-UP 50+" (калій (іонізований), натрій (іонізований), АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, глюкоза (сироватка крові), амілаза, креатинфосфокіназа, білірубін загальний, тригліцериди, креатинін, сечова кислота, фолієва кислота, ТТГ, Цистатин C, ПАП-тест методом рідинної цитології, аполіпопротеїн, Д-димер, гомоцистеїн, глікований гемоглобін, АФП, індекс ROMA, СА 15-3, n Tn 1-тропонін (якісне визначення), гелікобактер пілорі (CITO TEST), ліпопротеїди фракційно, білкові фракції, ЗАК (автоматизований з формулою), ЗАС, коагулограма)

Програма "Оцінка здоров'я жінки Check-UP 50+" (калій (іонізований), натрій (іонізований), АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, глюкоза (сироватка крові), амілаза, креатинфосфокіназа, білірубін загальний, тригліцериди, креатинін, сечова кислота, фолієва кислота, ТТГ, Цистатин C, ПАП-тест методом рідинної цитології, аполіпопротеїн, Д-димер, гомоцистеїн, глікований гемоглобін, АФП, індекс ROMA, СА 15-3, n Tn 1-тропонін (якісне визначення), гелікобактер пілорі (CITO TEST), ліпопротеїди фракційно, білкові фракції, ЗАК (автоматизований з формулою), ЗАС, коагулограма)

Ціна: 4139.10 грн * 4599.00 грн
Перейти у кошик
* Знижка дійсна тільки при замовленні на сайті

Пакет №56. Білкові фракції (білок загальний, альбумін фракційний, α1 глобуліни, α2 глобуліни, β глобуліни, γ глобуліни, А/Г коефіцієнт)
Пакет №71. Ліпопротеїди фракційно (ліпопротеїди високої щільності, ліпопротеїди низької щільності, холестерин загальний)
ЗАК (автоматизований)
Коагулограма (протромбіновий час (ПЧ, PT), протромбіновий індекс (ПТІ, PTI %), тромбіновий час (ТЧ, TT), міжнародне нормалізоване відношення (МНВ, INR), активований частковий протромбіновий час (АЧТЧ, АРТТ), фібриноген по Клаусу)
Загальний аналіз сечі (ЗАС)