Програма 103 «Здоров'я чоловіка», Глікований гемоглобін (HbA1c),Тиреотропний гормон (TSH),Вірус гепатиту В (HBV), HBsAg (кількісне визначення),Простат-специфічний антиген загальний (PSA) ,Холестерин загальний,Тригліцериди,Ліпопротеїди високої щільності,Ліпопротеїди низької щільності,Коефіцієнт атерогенності,β-ліпопротеїди, (Пакет №02. Печінкові проби,Пакет №03. Ниркові проби)

Програма 103 «Здоров'я чоловіка», Глікований гемоглобін (HbA1c),Тиреотропний гормон (TSH),Вірус гепатиту В (HBV), HBsAg (кількісне визначення),Простат-специфічний антиген загальний (PSA) ,Холестерин загальний,Тригліцериди,Ліпопротеїди високої щільності,Ліпопротеїди низької щільності,Коефіцієнт атерогенності,β-ліпопротеїди, (Пакет №02. Печінкові проби,Пакет №03. Ниркові проби)

Ціна: 1035.00 грн * 1150.00 грн
Перейти у кошик
* Знижка дійсна тільки при замовленні на сайті

Пакет №02. Печінкові проби, Аланінамінотрансфераза (АЛТ),Аспартатамінотрансфераза (АСТ),Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ),Тимолова проба,Білірубін загальний,Білірубін прямий,Лужна фосфатаза (ЛФ),Білірубін непрямий,Білок загальний
Пакет №03. Ниркові проби, Сечовина,Сечова кислота,Креатинін