Оцінка здоров'я чоловіка Check-UP 50+

Оцінка здоров'я чоловіка Check-UP 50+, Глюкоза (сироватка),Білірубін загальний,Калій (іонізований) (К),Натрій (іонізований) (Na),Аланінамінотрансфераза (АЛТ),Аспартатамінотрансфераза (АСТ),Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ),Лужна фосфатаза (ЛФ),Амілаза,Креатинфосфокіназа,Тригліцериди,Креатинін,Сечова кислота,С-реактивний білок,Сечовина,Антитіла до рецептора ТТГ,Гелікобактер пілорі (Helicobacter pylori) (CITO TEST),Цистатин C,Аполіпопротеїн А1,Д-димер,Гомоцистеїн,Глікований гемоглобін (HbA1c),Альфафетопротеїн (АФП),Хоріонічний гонадотропін (бета-ХГЛ),Мозковий натрійуретичний пропептид (NT-pro BNP),n Tn 1-тропонін (маркер інфаркту міокарда, якісне визначення), (ЗАК,ЗАК,ЗАК (автоматизований з формулою),Загальний аналіз сечі,Мікроскопія сечі,Пакет №71,Пакет №39. Захворювання простати)

Ціна: 3509.10 грн * 3899.00 грн
Перейти у кошик
* Знижка дійсна тільки при замовленні на сайті

ЗАК (автоматизований з формулою), Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ),Лейкоцити (WBC),Еритроцити (RBC),Гемоглобін (HGB),Гематокрит (НСТ),Середній об'єм еритроцитів (MCV),Середній вміст гемоглобіну в еритроциті (МСН),Cередня концентрація Hb в еритроцитах (МСНС),Тромбоцити (PLT),Ширина розподілу еритроцитів (RDW-SD),Ширина розподілу еритроцитів по об'ємі (RDW-CV),Ширина розподілу тромбоцитів (PDW),P-LCR коефіцієнт великих тромбоцитів,Середній об'єм тромбоцитів (MPV),Тромбокрит (PСТ),Нейтрофіли (на 100 лейкоцитів),Нейтрофіли (абс.),Лімфоцити (на 100 лейкоцитів),Лімфоцити (абс.),Моноцити (на 100 лейкоцитів),Моноцити (абс.),Еозинофіли (на 100 лейкоцитів),Еозинофіли (абс.),Базофіли (на 100 лейкоцитів),Базофіли (абс.),IG-фракція незрілих гранулоцитів,Примітки (зак),NRBC-фракція ядровмістних еритроцитів
Пакет №71, Ліпопротеїди високої щільності,Ліпопротеїди низької щільності,Холестерин загальний
Пакет №39. Захворювання простати, Простат-специфічний антиген загальний (PSA) ,Простат-специфічний антиген вільний (PSA),Співвідношення вільного РSA/загального РSA