Спорт "Просунутий"

Спорт "Просунутий", Глікований гемоглобін (HbA1c),Тригліцериди,Гомоцистеїн,Аланінамінотрансфераза (АЛТ),Аспартатамінотрансфераза (АСТ),Креатинін,Лужна фосфатаза (ЛФ),Феритин,Кортизол,Тиреотропний гормон (TSH),Тестостерон загальний,Тромбіновий час (ТЧ),Фібриноген по Клаусу,Магній,Кальцій загальний (сироватка),Цистатин C, (Пакет №56 Білкові фракції,Пакет №71,,,,,Клінічний аналіз крові (автоматизований з формулою + ручна лейкоформула),Загальний аналіз сечі,Мікроскопія сечі)

Ціна: 2461.50 грн * 2735.00 грн
Перейти у кошик
* Знижка дійсна тільки при замовленні на сайті

Пакет №56 Білкові фракції, Білок загальний,Альбумін фракційний,α1 глобуліни,α2 глобуліни,β глобуліни,γ глобуліни,А/Г коефіцієнт
Пакет №71, Ліпопротеїди високої щільності,Ліпопротеїди низької щільності,Холестерин загальний
Лактатдегідрогеназа (LDH)
Креатинфосфокіназа
С-реактивний білок
β-ліпопротеїди
Клінічний аналіз крові (автоматизований з формулою + ручна лейкоформула), Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ),Лейкоцити (WBC),Еритроцити (RBC),Гемоглобін (HGB),Гематокрит (НСТ),Середній об'єм еритроцитів (MCV),Середній вміст гемоглобіну в еритроциті (МСН),Cередня концентрація Hb в еритроцитах (МСНС),Тромбоцити (PLT),Ширина розподілу еритроцитів (RDW-SD),Ширина розподілу еритроцитів по об'ємі (RDW-CV),Ширина розподілу тромбоцитів (PDW),Середній об'єм тромбоцитів (MPV),Тромбокрит (PСТ),Нейтрофіли (на 100 лейкоцитів),Нейтрофіли (абс.),Лімфоцити (на 100 лейкоцитів),Лімфоцити (абс.),Моноцити (на 100 лейкоцитів),Моноцити (абс.),Еозинофіли (на 100 лейкоцитів),Еозинофіли (абс.),Базофіли (на 100 лейкоцитів),Базофіли (абс.),IG-фракція незрілих гранулоцитів,Нейтрофіли паличкоядерні,NRBC-фракція ядровмістних еритроцитів,Нейтрофіли сегментоядерні,Лімфоцити (Lymph),Моноцити (Mid),Еозинофіли,Базофіли,Примітки (зак)