Біохімія крові (розширена)

Біохімія крові (розширена), Альбумін фракційний,γ глобуліни,β глобуліни,α2 глобуліни,α1 глобуліни,А/Г коефіцієнт,Глюкоза (сироватка),Амілаза,Калій (іонізований) (К),Натрій (іонізований) (Na),Кальцій загальний (сироватка),Кальцій іонізований (сироватка),Залізо крові сироваткове (Fe), (Пакет №02. Печінкові проби,Пакет №03. Ниркові проби,Пакет №06. Ліпідограма ,Коагулограма)

Ціна: 1345.50 грн * 1495.00 грн
Перейти у кошик
* Знижка дійсна тільки при замовленні на сайті

Пакет №02. Печінкові проби, Аланінамінотрансфераза (АЛТ),Аспартатамінотрансфераза (АСТ),Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ),Тимолова проба,Білірубін загальний,Білірубін прямий,Лужна фосфатаза (ЛФ),Білірубін непрямий,Білок загальний
Пакет №03. Ниркові проби, Сечовина,Сечова кислота,Креатинін
Пакет №06. Ліпідограма , Холестерин загальний,Тригліцериди,Ліпопротеїди високої щільності,Ліпопротеїди низької щільності,Коефіцієнт атерогенності,β-ліпопротеїди
Коагулограма, Протромбіновий час (ПЧ),Протромбіновий індекс(ПТІ,протромбін по Квіку,%),Міжнародне нормалізоване відношення(МНВ/INR),Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ,АРТТ),Тромбіновий час (ТЧ),Фібриноген по Клаусу