Пакет №68 "Біохімічний-2", Аспартатамінотрансфераза (АСТ),Аланінамінотрансфераза (АЛТ),Кальцій загальний (сироватка),Кальцій іонізований (сироватка),Глюкоза (плазма крові),Сечова кислота,Сечовина,Креатинін,Калій (іонізований) (К),Натрій (іонізований) (Na),Магній,Антистрептолізин-О (АСЛ-О),Ревматоїдний фактор (РФ),Серомукоїди,С-реактивний білок, (,Коагулограма,ЗАК,ЗАК (автоматизований з формулою),Загальний аналіз сечі,Мікроскопія сечі)

Пакет №68 "Біохімічний-2", Аспартатамінотрансфераза (АСТ),Аланінамінотрансфераза (АЛТ),Кальцій загальний (сироватка),Кальцій іонізований (сироватка),Глюкоза (плазма крові),Сечова кислота,Сечовина,Креатинін,Калій (іонізований) (К),Натрій (іонізований) (Na),Магній,Антистрептолізин-О (АСЛ-О),Ревматоїдний фактор (РФ),Серомукоїди,С-реактивний білок, (,Коагулограма,ЗАК,ЗАК (автоматизований з формулою),Загальний аналіз сечі,Мікроскопія сечі)

Ціна: 1008.00 грн * 1120.00 грн
Перейти у кошик
* Знижка дійсна тільки при замовленні на сайті

Білірубін прямий,Білірубін непрямий,Білірубін загальний
Коагулограма, Протромбіновий час (ПЧ),Протромбіновий індекс(ПТІ,протромбін по Квіку,%),Міжнародне нормалізоване відношення(МНВ/INR),Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ,АРТТ),Тромбіновий час (ТЧ),Фібриноген по Клаусу
ЗАК (автоматизований з формулою), Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ),Лейкоцити (WBC),Еритроцити (RBC),Гемоглобін (HGB),Гематокрит (НСТ),Середній об'єм еритроцитів (MCV),Середній вміст гемоглобіну в еритроциті (МСН),Cередня концентрація Hb в еритроцитах (МСНС),Тромбоцити (PLT),Ширина розподілу еритроцитів (RDW-SD),Ширина розподілу еритроцитів по об'ємі (RDW-CV),Ширина розподілу тромбоцитів (PDW),P-LCR коефіцієнт великих тромбоцитів,Середній об'єм тромбоцитів (MPV),Тромбокрит (PСТ),Нейтрофіли (на 100 лейкоцитів),Нейтрофіли (абс.),Лімфоцити (на 100 лейкоцитів),Лімфоцити (абс.),Моноцити (на 100 лейкоцитів),Моноцити (абс.),Еозинофіли (на 100 лейкоцитів),Еозинофіли (абс.),Базофіли (на 100 лейкоцитів),Базофіли (абс.),IG-фракція незрілих гранулоцитів,Примітки (зак),NRBC-фракція ядровмістних еритроцитів