Глікований гемоглобін (HbA1c)

Ціна: 139.50 грн * 155.00 грн
* Знижка дійсна тільки при замовленні на сайті

Код 1.5.003 Глікований гемоглобін (HbA1c ) Glycated hemoglobin (HbA1c)

 

Глікований гемоглобін (HbA1c) – це гемоглобін, в якому молекула глюкози конденсується з β-кінцевим валіном β-ланцюга молекули гемоглобіну. Глікований гемоглобін HbA1 (HbA1a, HbA1b і HbA1c) являє собою невеликий відсоток від гемоглобіну (5-7%), в результаті безперервного і незворотного зв'язування глюкози з крові протягом всього періоду життя еритроцитів (близько 100-120 днів).

Глікування здійснюється в два етапи шляхом неферментативних реакцій, в залежності від рівня глюкози крові. Збільшення глікованого гемоглобіну (HbA1c становить 75-80% HbA1) пропорційно середньої концентрації глюкози крові протягом останніх 2-3 місяців до початку тестування. Нормалізація його рівня в крові відбувається через 4-6 тижнів після досягнення еуглікемії. Дослідження виконується з використанням методу визначення HbA1c, сертифікованого відповідно до National Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP) або International Federation of Clinical Chemists (IFCC) і стандартизованого відповідно до референтних  значень, прийнятих в Diabetes Control and Complications Trial (DCCT). Нормальним вважається рівень HbA1c до 6,0%.

Всі клінічні лабораторії повинні видавати результати HbA1c в одиницях SI (The International System of Units) (в ммоль/моль) і похідних одиницях NGSP (у %), використовуючи IFCC-NGSP рівняння (DCCT одиниці). Формули переведення показників HbA1c в IFCC або DCCT/NGSP наступні:

 

HbA1c в одиницях IFCC (ммоль/моль) = 10,93 x HbA1c в одиницях DCCT/NGSP (%) - 23,50;

HbA1c в одиницях DCCT/NGSP (%) = 0,09148 x HbA1c в одиницях IFCC (ммоль/моль) + 2,152;

NGSP (%) = 0,915 * IFCC (%) + 2,15.

 

Взаємозв’язок  між НbА1с одиницях  NGSP, IFCC і показниками СГ

HbA1c в одиницях IFCC (ммоль/моль)

HbA1c в одиницях NGSP(%)

СГ (мг/дл)

СГ (ммоль/л)

31

5

97

5,4

42

6

126

7

53

7

154

8,6

64

8

183

10,2

75

9

212

11,8

86

10

240

13,4

97

11

269

14,9

108

12

298

16,5

 

У 2010р. ADA (Американська діабетична асоціація) запропонувала використовувати для діагностики ЦД також рівень глікованого гемоглобіну HbA1c з граничним значенням 6,5% і вище.

У 2011р. ВООЗ схвалила використання HbA1c ≥6,5%, як діагностичного критерію ЦД. У разі відсутності симптомів гострої метаболічної декомпенсації діагноз повинен бути встановлений на підставі двох цифр, що знаходяться в діабетичному діапазоні, наприклад, двічі певний HbA1c або одноразове визначення HbA1c + одноразове визначення рівня глюкози. У 2012р. ADA запропонувала використовувати для діагностики предіабету рівень глікованого гемоглобіну HbA1c – 5,7-6,4%.

 

Переваги дослідження глікованого гемоглобіну (HbA1c) для діагностики ЦД і предіабету:

 • Відображає рівень глікемії за тривалий проміжок часу, тобто характеризує стан хронічної гіперглікемії;
 • Не потрібно забирати біоматеріал натще, тому скринінг можна проводити в будь-який час;
 • Краща стабільність аналіту в процесі зберігання і транспортування у порівнянні з глюкозою;
 • Менша варіабельність значень в різні дні, оскільки не залежить від аліментарних або емоційних чинників, прийому лікарських препаратів, стресів.

 

Фактори, що впливають на рівень HbA1c і його вимірювання

Фактори

↑ HbA1c

↓HbA1c

Еритропоез

Дефіцит вітаміну В12 і заліза, знижений еритропоез

Прийом еритропоетину, заліза, вітаміну В12, ретикулоцитоз, хронічні захворювання  печінки

Змінений гемоглобін

Генетичні або  хімічні зміни в гемоглобіні: гемоглобінопатії, HbF, метгемоглобін – можуть збільшувати або  зменшувати рівень HbA1c

Глікування

Алкоголізм, хронічна  ниркова недостатність, зниження  рН в еритроциті

Аспірин, вітаміни С і Е, деякі гемоглобінопатії, підвищення  рН в еритроциті

Руйнування еритроцитів

Збільшення тривалості життя еритроцитів, спленектомія

Зниження тривалості життя  еритроцитів: гемоглобінопатії, спленомегалія, ревматоїдний  артрит або прийом деяких лікарських препаратів  (антиретровірусні препарати, рибавірин, дапсон)

Аналізи

Гіпербілірубінемія, карбогемоглобін, алкоголізм, великі дози аспірину, хронічне вживання  опіатів, гемоглобінопатії

Гіпертригліцеридемія, гемоглобінопатії

 

Метод дослідження: Високоефективна рідинна хроматографія (HPLC).

Правила підготовки: Загальноклінічні та біохімічні дослідження крові.

Примітки до правил підготовки: Кров може бути збережена при температурі 2-8 °С, стабільність проби – 7 днів при температурі 2-8 °С; гемолізат залишається стабільним 24 години при температурі 2-8 °С і 6 місяців при температурі -20 °C.

Матеріал для досліджень: Венозна кров.

Транспортне середовище: Вакутайнер з антикоагулянтом КЗ-ЕДТА.

Аналізатор і тест-система: Tosoh (Японія).

 

Референтні значення (%):

4,8 – 5,9.

 

Інтерферуючі чинники:

Медикаменти, що підвищують рівень: Великі дози аспірину, хронічне вживання опіатів.

Медикаменти, що знижують рівень: Еритропоетин, препарати заліза, вітаміни В12, С, Е, аспірин, антиретровірусні препарати, рибаверин, дапсон.

 

Показання до призначення: Маркер ретроспективної оцінки вуглеводного обміну.

 • скринінг, діагностика, контроль ефективності лікування цукрового діабету та проміжних гіперглікемій;
 • прогноз ризику розвитку ускладнень ЦД.

Інтерпретація результатів:

Підвищений рівень:

 • цукровий діабет та інші стани з порушеною толерантністю до глюкози;
 • дефіцит заліза;
 • спленектомія;
 • гемоглобінопатії (помилкове підвищення може бути обумовлено високою концентрацією фетального гемоглобіну (HbF)).

Знижений рівень:

 • гіпоглікемія;
 • гемолітична анемія;
 • кровотечі;
 • переливання крові;
 • гемоглобінопатії;
 • вагітність.