Інженер з охорони праці

Інженер з охорони праці

Львів
03-07-2020

Ескулаб -найбільша західноукраїнська мережа медичних лабораторій запрошує на посаду інженера з охорони праці. 

 

У Ваші обов'язки буде входити:

 • здійснювати контроль за додержанням на підприємстві законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці,
 • проводити роботу з атестації та сертифікації робочих місць і виробничого устаткування на відповідність вимогам охорони праці,
 • брати участь у розробленні заходів щодо запобігання професійним захворюванням і нещасним випадкам на підприємстві,
 • контролювати вчасне проведення відповідними службами технічних оглядів стану устаткування,
 • проводити вступні інструктажі з охорони праці з усіма, кого приймають на роботу,

складати звітність з охорони праці за встановленими формами і у відповідні терміни.

 • брати участь у проведенні перевірок, обстежень технічного стану будівель, споруд, устаткування, ефективності роботи вентиляційних систем,

 

Що потрібно, щоб працювати у нас:

 • повна вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст),
 • досвід роботи на аналогічній посаді від 2-х років

 

Потрібно знати: 

 • Закон України "Про охорону праці"
 • законодавчі і нормативні правові акти,
 • методичні матеріали з питань охорони праці,
 • основні технологічні процеси виробництва продукції підприємства;
 • методи вивчення умов праці на робочих місцях;
 • організацію роботи з охорони праці;
 • систему стандартів безпеки праці; психофізіологічні вимоги до працівників виходячи з категорії важкості робіт,
 • обмеження застосування праці жінок, підлітків, робітників, переведених на легку працю;
 • особливості експлуатації устаткування, яке застосовується на підприємстві;
 • правила і засоби контролю відповідності технічного стану устаткування вимогам безпечного ведення робіт;
 • передовий і вітчизняний досвід з охорони праці; порядок і строки складання звітності про виконання заходів з охорони праці;
 • основи економіки, організації виробництва, праці і управління;
 • основи трудового законодавства.

Контактна особа Христина - 0972997643