Код

Перелік аналізів

Ціна, грн

Термін виконання

12.1.001

Пакет №37 «Імуноферментне дослідження печінки» (печінкові проби, HBsAg , HCV , сумарні антитіла до лямблій)

640

2

12.1.002

Пакет №38 «Діагностичний для чоловіків» ( PSA загальний, PSA вільний, глюкоза, тестостерон загальний, ліпідограма [Тригліцериди,Холестерин загальний, β -ліпопротеїди,ЛПНЩ, ЛПВЩ, Коефіцієнт атерогенності])

460

2

12.1.004

Пакет №40 «Профілактика захворювань для чоловіків» (ЗАК, печінкові проби [АЛТ,АСТ,ГГТ,Тимолова проба,Білірубін загальний,Білірубін прямий,ЛФ,Білок загальний], ниркові проби [Сечовина,Сечова кислота,Креатинін], ревмопроби [С-РБ, РФ, АСЛ-О, серомукоїди], ліпідограма [Тригліцериди,Холестерин загальний, β -ліпопротеїди,ЛПНЩ, ЛПВЩ,ЛПДНЩ,Коефіцієнт атерогенності], тестостерон загальний, PSA загальний)

700

2

12.1.005

Пакет №41 «Профілактика захворювань для жінок» (ЗАК, Печінкові проби [АЛТ, АСТ, ГГТ, тимолова проба, білірубін загальний, білірубін прямий, ЛФ, білок загальний], ниркові проби [Сечовина,Сечова кислота,Креатинін], ревмопроби [С-РБ, РФ, АСЛ-О, серомукоїди], ліпідограма [Тригліцериди,Холестерин загальний, β -ліпопротеїди,ЛПНЩ, ЛПВЩ,ЛПДНЩ,Коефіцієнт атерогенності], CA -125, CA -15-3)

900

2

12.1.006

Пакет №42 «Діагностичний для жінок» (ЛГ, ФСГ, естрадіол, тестостерон загальний, пролактин, ДГЕА-сульфат, ТТГ, Т4 вільний, АТПО, Печінкові проби [АЛТ, АСТ, ГГТ, тимолова проба, білірубін загальний, білірубін прямий, ЛФ, білок загальний]], ліпідограма [Тригліцериди,Холестерин загальний, β -ліпопротеїди, ЛПНЩ, ЛПВЩ, Коефіцієнт атерогенності], глюкоза, глікований гемоглобін)

1480

2

12.1.007

Пакет №43 «Передопераційний-1» ЗАК, Коагулограма [ПЧ, ПІ, МНВ, АЧТЧ, Фібриноген, ТЧ], Печінкові проби [АЛТ, АСТ, ГГТ, тимолова проба, білірубін загальний, білірубін прямий, ЛФ, білок загальний], Ниркові проби [сечовина, сечова к-та, креатинін]

560

1

12.1.008

Пакет №44 «Передопераційний-2» (ЗАК, Коагулограма [ПЧ, ПІ, МНВ, АЧТЧ, Фібриноген по Клаусу, ТЧ], Печінкові проби [АЛТ, АСТ, ГГТ, тимолова проба, білірубін загальний, білірубін прямий, ЛФ, білок загальний], Ниркові проби (Креатинін,Сечова кислота,Сечовина), Визначення групи крові та резус-фактору)

620

1

12.1.009

Пакет №45 «Передопераційний-3» (ЗАК, Коагулограма [ПЧ, ПІ, МНВ, АЧТЧ, Фібриноген по Клаусу, ТЧ], Печінкові проби [АЛТ, АСТ, ГГТ, тимолова проба, білірубін загальний, білірубін прямий, ЛФ, білок загальний], Ниркові проби (креатинін, сечова к-та, сечовина), Гепатит B ( HbsAg - test ), Гепатит C ( HCV - test ), ВІЛ, Сифіліс, Визначення групи крові та резус-фактору)

960

1

12.1.010

Пакет №46 «Гінекологічний» (Тиреоглобулін, АТ до ТПО, Прогестерон, Тестостерон загальний, Тестостерон вільний, Естрадіол, ФСГ, Лютеїнізуючий гормон, пролактин, ТТГ, Т3 вільний, Т4 вільний)

930

2-3

12.1.011

Пакет №51 "Надмірна вага" (ТТГ, індекс НОМА(глюкоза , інсулін), глікований гемоглобін, холестерин, ЛПНЩ)

480

2-3

12.1.012

Пакет №55 "Обстеження на дефіцит вітаміну Д"( 25- OH Vitamin D , кальцій іонізований, фосфор)

410

4

Ціна кожного дослідження може змінюватися зі зміною кон'юнктури ринку