Код

Перелік аналізів

Ціна, грн

Термін виконання

7.8.001

Ro / SS - A 52 Синдром Шегрена

La / SS - B Синдром Шегрена

CENP - B підгострий СЧВ, CREST -синдром,феномен Рейно,перв. біліарний цироз печінк

Scl -70 системна склеродермія

dsDNA СЧВ

Jo -1 поліміозит, дерматоміозит

MPO АНЦА-васкуліти , синдром Чардж-Стросса,мікроскопічний поліпнгіїт

PR 3 АНЦА-васкуліти , гранульоматоз Вегенера

AMA M 2 первинний біліарний цироз печінки

LC 1 аутоімунний гепатит 2 типу

LKM 1 аутоімунний гепатит 2 типу

PM / Sd 100 змішаний синдром , системна склеродермія/дерматоміозит

SRP 54 дерматополіміозит, хронічніміопатії

Sp 100 первинний біліарний цироз печінки

Gp 210 первинний біліарний цироз печінки

Ku Поліміозит Ураження м’язів при системних захворюваннях сполучної тканини

Sm СЧВ

U 1- snRNP системне захворювання сполучної тканини

750

3-4

Ціна кожного дослідження може змінюватися зі зміною кон'юнктури ринку