Код

Перелік аналізів

Ціна, грн

Термін виконання

6.4.001

Антистрептолізин-О (АСЛ-О)

50

1

6.4.002

Циклічний цитруліновий пептид ( Anti -ССР) антитіла IgG

300

1-2

6.4.003

Ревматоїдний фактор (РФ)

50

1

6.4.004

Серомукоїди

50

1

6.4.005

С-реактивний білок

60

1

6.4.006

Гомоцистеїн

290

1

6.4.007

Пакет №49 "Рання діагностика ревмотоїдного артриту" ( ревматоїдний фактор, Anti - CCP , С-реактивний білок)

355

1-2

6.4.008

Пакет №58 "Ревмопроби " (С-РБ, РФ, АСЛ-О, серомукоїди)

160

1

Ціна кожного дослідження може змінюватися зі зміною кон'юнктури ринку