Код

Перелік аналізів

Ціна, грн

Термін виконання

6.1.001

Аланінамінотрансфераза (АЛТ)

50

1

6.1.002

Аспартатамінотрансфераза (АСТ)

50

1

6.1.003

Амілаза

50

1

6.1.004

Альбумін

50

1

6.1.005

Білок загальний

50

1

6.1.006

Білірубін загальний

50

1

6.1.007

Білірубін по фракціям (прямий, непрямий, загальний)

90

1

6.1.008

Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ)

50

1

6.1.009

Креатинін

50

1

6.1.010

Лактатдегідрогеназа (LDH)

50

1

6.1.011

Лужна фосфатаза

50

1

6.1.012

Креатинфосфокіназа

50

1

6.1.013

Сечова кислота

50

1

6.1.014

Сечовина

50

1

6.1.015

Тимолова проба

50

1

6.1.016

Ліпаза

70

1

6.1.025

Калій

50

1

6.1.026

Натрій

50

1

6.1.027

Магній

50

1

6.1.029

Гаптоглобін

80

2

6.1.029

Альфа-2-макроглобулін

80

2-3

6.1.030

Хлориди

150

1

6.1.017

Пакет №01 [Глюкоза-експрес] {ЗАК,Загальний аналіз сечі,Мікроскопія сечі}

165

1

6.1.018

Пакет №02. Печінкові проби [Аланінамінотрансфераза (АЛТ),Аспартатамінотрансфераза (АСТ),Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ),Тимолова проба,Білірубін загальний,Білірубін прямий,Білірубін непрямий,Лужна фосфатаза (ЛФ),Білок загальний]

280

1

6.1.019

Пакет №03. Ниркові проби [Сечовина,Сечова кислота,Креатинін]

120

1

6.1.020

Пакет №03.1. Захворювання нирок [Креатинін,Сечовина] {ЗАК,Загальний аналіз сечі,Мікроскопія сечі}

250

1

6.1.021

Пакет №04. Загальна біохімія крові [Глюкоза (сироватка)] {Пакет №02. Печінкові проби,Пакет №03. Ниркові проби,Пакет №06. Ліпідограма }

460

1

6.1.022

Пакет №05. Загальна біохімія крові ~міні [Білок загальний,Альбумін,α1 глобуліни,α2 глобуліни,β глобуліни,γ глобуліни,А/Г коефіцієнт,Глюкоза (сироватка),Аланінамінотрансфераза (АЛТ),Аспартатамінотрансфераза (АСТ),Білірубін загальний,Амілаза,Сечовина,Сечова кислота,Креатинін,Холестерин загальний,β-ліпопротеїди]

390

1

6.1.023

Пакет №57.1 Електроліти кров [Калій,Натрій,Кальцій іонізований (сироватка)]

130

1

6.1.024

Пакет №57.1 « Електроліти крові » (Калій, Натрій, Кальцій іонізований)

125

1

6.1.031

Пакет №70 "Біохімія для ФіброТесту" [Гаптоглобін,Альфа-2-макроглобулін,Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ),Аланінамінотрансфераза (АЛТ),Аполіпопротеїн А1,Білірубін загальний]

440

2-3

Ціна кожного дослідження може змінюватися зі зміною кон'юнктури ринку