Код

Перелік аналізів

Ціна, грн

Термін виконання

1.5.001

Глюкоза (експрес метод)

30

-

1.5.002

Глюкоза (сироватка)

60

1

1.5.003

Глікований гемоглобін (HbA1c)

150

1-2

1.5.004

Інсулін

130

2-3

1.5.005

С-пептид

130

2-3

1.5.006

Індекс HOMA ([глюкоза(венозна кров)х Інсулін]/ 22,5)

175

2-3

1.5.007

Пакет №7 «Метаболічний» (ліпідограма [Тригліцериди,Холестерин загальний, β -ліпопротеїди,ЛПНЩ, ЛПВЩ, Коефіцієнт атерогенності], глюкоза, сечова кислота, інсулін, C-пептид)

440

2

1.5.008

Пакет №8 «Вуглеводний обмін. Діабетичний» (глюкоза, глікозильований гемоглобін, інсулін, C-пептид)

390

2

1.5.009

Пакет №8.1 "Порушення вуглеводневого обміну" (глікований гемоглобін, С-пептид, індекс НОМА(глюкоза, інсулін)

390

2-3

1.5.010

Пакет №8.2 "Діагностика інсулінорезистентності" (С-пептид, індекс НОМА(глюкоза, інсулін)

280

2-3

1.5.011

Пакет №8.3 "Діабетичний-1" (глікований гемоглобін, С-пептид)

250

2-3

Ціна кожного дослідження може змінюватися зі зміною кон'юнктури ринку