100 кращих товарів України
Міжнародна організація зі стандартизації

6.1. Клінічна біохімія

Код

Перелік аналізів

Ціна, грн

Термін виконання

6.1.001

Аланінамінотрансфераза (АЛТ

40

1

6.1.002

Аспартатамінотрансфераза (АСТ)

40

1

6.1.003

Амілаза

40

1

6.1.004

Альбумін

40

1

6.1.005

Білок загальний

40

1

6.1.006

Білірубін загальний

40

1

6.1.007

Білірубін по фракціям (прямий, непрямий, загальний)

80

1

6.1.008

Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ)

40

1

6.1.009

Креатинін

40

1

6.1.010

Лактатдегідрогеназа (LDH)

40

1

6.1.011

Лужна фосфатаза

40

1

6.1.012

Креатинфосфокіназа

45

1

6.1.013

Сечова кислота

40

1

6.1.014

Сечовина

40

1

6.1.015

Тимолова проба

40

1

6.1.016

Ліпаза

60

1

6.1.025

Калій

40

1

6.1.026

Натрій

40

1

6.1.027

Магній

40

1

6.1.028

Хлор

40

1

6.1.017

Пакет №1 ЗАК з морфологією лейкоцитів, ЗАС, глюкоза-експрес

165

1

6.1.018

Пакет №2 «Печінкові проби» [АЛТ, АСТ, ГГТ, тимолова проба, білірубін загальний, білірубін прямий, ЛФ, білок загальний]

180

1

6.1.019

Пакет №3 «Ниркові проби» (Сечовина, Сечова кислота, Креатинін)

90

1

6.1.020

Пакет №3.1 «Захворювання нирок» (ЗАК з морфологією лейкоцитів, ЗАС, креатинін, сечовина)

240

1

6.1.021

Пакет №4 «Загальна біохімія крові» (Печінкові проби [АЛТ, АСТ, ГГТ, тимолова проба, білірубін загальний, білірубін прямий, ЛФ, білок загальний], ниркові проби [Креатинін, Сечова кислота, Сечовина], ліпідограма [Холестерин загальний, Тригліцериди, Ліпопротеїди високої щільності, Ліпопротеїди низької щільності, Коефіцієнт атерогенності, бета-ліпопротеїди], глюкоза)

380

1

6.1.022

Пакет №5 «Загальна біохімія крові ~міні» (Загальний білок, Альбуміни, Білкові фракції, А/Г коефіцієнт, Глюкоза, Холестерин, Креатинін, Сечова кислота, Білірубін загальний, Амілаза, Аланінамінотрансфераза (АЛТ), Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Сечовина, Бета-ліпопротеїди)

340

1

6.1.023

Пакет №56 « Білкові фракції » (загальний білок, альбумін, глобуліни, А/Г коеф.)

85

1

6.1.024

Пакет №57.1 « Електроліти крові » (Калій, Натрій, Кальцій іонізований)

125

1

Ціна кожного дослідження може змінюватися зі зміною кон'юнктури ринку