100 кращих товарів України
Міжнародна організація зі стандартизації

Мережа лабораторії «Ескулаб»

Медична лабораторія «Ескулаб» є сучасною автоматизованою лабораторією. Автоматизація лабораторії означає не тільки наявність сучасних аналізаторів, але й  впровадженої лабораторної інформаційної системи, функціонування якої забезпечує виконання рутинних операцій, безперебійний зв'язок з аналізаторами, роботу системи внутрішнього контролю якості і багато іншого, що входить у внутрішні технологічні процеси лабораторії. У медичній лабораторії "Ескулаб» впроваджена лабораторна інформаційна система, завдяки якій відбувається автоматизована передача результатів тестування зразка з аналізатора в комп'ютер, реєстрація їх в єдиній базі і формування бланку висновків.
Для функціонування інформаційної системи необхідна наявність комп'ютерного та спеціального обладнання (пристрої взаємодії з аналізаторами, автоматичні зчитувачі бланків-напрямків, принтери для друку маркованих етикеток, а також зчитувачі штрих-кодів). Штрих-кодування зразків значно прискорює процес їх реєстрації, обробки, оформлення результатів лабораторного тестування та мінімізує вплив «людського фактору» на ці етапи.
 Важливу і істотну роль в гарантії якості відіграє висококваліфікований медичний персонал. Лікарі - лаборанти медичної лабораторії «Ескулаб» освоюють новітні методики в лабораторній діагностиці, проходять постійне навчання і консультації у передових європейських фахівців з клінічної лабораторної діагностики і професіоналів всесвітньо визнаних медичних лабораторій. Щорічно для всього персоналу лабораторії проводиться  атестація, за результатами якої керівництвом компанії приймається рішення про необхідність додаткового навчання, про корекцію позиції даного співробітника тощо.
 Сьогодні загальновизнаним положенням  гарантованої  якості є наявність у підприємства спеціальної системи менеджменту якості, що відповідає міжнародним вимогам. Ці вимоги визначені стандартами ISO серії 9001:2009. ISO - міжнародна організація по стандартизації, завданнями якої є: сприяння розвитку стандартизації та суміжних видів діяльності у світі, з метою забезпечення міжнародного обміну товарами і послугами, а також розвитку співробітництва в інтелектуальній, науково-технічної та економічної областях.

Висока якість лабораторних послуг дозволила МЛ «Ескулаб» вийти на всеукраїнський  ринок. Компанія бере активну участь у міжнародних проектах по співробітництву з найбільшими дослідницькими організаціями, міжнародними лабораторіями та великими фармацевтичними компаніями .